Ontstaan en groei van de Koninklijke Tennisclub Winterslag

Nr.5012 – sinds 1947

 

De steenkoolmijnen brachten veel mensen naar Genk, die buiten hun werk ook naar ontspanning zochten.
De mijnen hebben dan ook de eerste twee tennispleinen aangelegd in 1947, en zo aan de wieg gestaan
van een tennisclub in 1948.

In 1950 werd de VZW Winterslag Tennis Club opgericht en verschenen de statuten, in het Frans, in het
Staatsblad. Er werd ook aangesloten bij de Belgische Lawn Tennis bond, onder stamnummer 512. Op de
ledenlijst prijkten 78 personen, waaronder ons oudste clublid, Marc Duriau.

In 1975 werd het 25-jarig bestaan van de club gevierd en uit de feestrede van de erevoorzitter en
beheerder van de vzw, Maurice Innocent, konden we volgende anecdotes noteren :
- de club had drie tennisterreinen ter beschikking voor 220 leden
- voorzitter was Jean Glibert en Marc Duriau was beheerder, Marcel Janssens was
de secretaris/schatbewaarder
- de club-politiek was ‘open’, zodat ook de Ford tennisclub, opgericht in
1963, haar weg vond in Winterslag TC
- vriendschappelijke wedstrijden, zoals de ‘Challenge Inter-Usines’ tussen de
koolmijnen van Luik en Winterslag, Ford-tornooi tegen Antwerpen en Keulen
- wegens te weinig financiële middelen slaagde men er niet in om de capaciteit van
de club uit te breiden, waardoor de toestroom van nieuwe leden sterk werd
afgeremd
- er waren 4 interclubploegen, 1 Damesploeg en 3 Herenploegen

Tussen 1975 en 1982 zijn er weinig gegevens bekend over WTC. Zeker werden er in die periode 3 nieuwe
buitenterreinen aangelegd en werd de eerste overdekte hal in gebruik genomen in 1977.
Volgens bronnen werd ook het gekende oude zomerclubhuis (nu afgebroken) in 1978 gebouwd.

In 1979 werd een tweede Veldemann-hal in gebruik genomen. In 1980 werd een aanpalend stuk grond
gekocht van Mr Geraerts, ter grootte van 13 are en 29 ca, voor de prijs van 132.900,- Bef.
Uit de memoires van Marcel Janssens blijkt dat in juli 1981 de Europese finales voor meisjes tot 14 jaar
gespeeld werden in Winterslag. Alle delegaties moesten onderdak vinden, voorzien worden van voedsel
en drank, en het transport van en naar de club gebeurde allemaal door vrijwilligers. Onder de
deelneemsters, Steffi Graf, die Duitsland aan de titel hielp.

In het voorjaar van 1982 was WTC een nieuw initiatief rijker : het eerste clubblad werd uitgegeven,
en al die jaren gepubliceerd in 4 kwartalen per jaar; er kwam een einde aan de uitgave van het clubblad
in september 2008. In derde Nationale afdeling Heren werd de finale gewonnen van Forest Hill
Antwerpen, na felle en verhitte discussies werden de dubbels toch gespeeld, na een voorsprong van 4/2
in de enkels. Het jaar nadien, 1983 viel de kampioenenploeg uit elkaar.

Onder impuls van voorzitter J Glibert werd in 1983 een Winterslag Tennis Promotie opgericht, om
succesvolle jongeren te trainen en interclub te laten spelen in WTC : in dat jaar behaalde de
kadettenploeg met als superster Ann Devries, (derde op de wereldranglijst voor jongeren tot 14 jaar),
de Belgische interclub-titel. Op de Europese Wintercup bereikte de ploeg de finale, maar verloor nipt tegen
Frankrijk. In 1984 haalden 4 ploegen de nationale eindronden en won de kadettenploeg weer de nationale
interclubtitel. Bij het Criterium van Limburg voor de Veteranen ging de eerste prijs naar
Mathieu Dexters, opa van bestuurslid Els Dexters. In 1985 gingen 37 interclubploegen aan de slag,
waaronder Nationaal Dames I, die kampioen van België werden. Ook de miniemen meisjes werden
Belgisch Kampioen : speelsters Novy Inge, Reynens Nathalie en Daenen Sabine !! Het Criterium van Limburg
werd gewonnen door WTC.

Na het uiteen spatten van de Tennis Promotie en het ontslag van Jean Glibert nam Bob Vrambout (Ford)
het initiatief en werd een nieuw bestuur gevormd in december 1986, waaronder Julien Moons, Jaak
Daenen, Staf Volders, Robert Geraerts, Nicole De Boom, Marcel Kersten, C. De Haes.
In het sportcomitee vonden we de namen terug van Mathieu Vanhaeren, Lieve Remans,
Marc Dexters en Patrick De Cock.
Een tweede fenomeen van het toptennis was het dalende ledenaantal : in 1982 waren er 521 leden, in
1986 was het gedaald tot 375 leden.

Een nieuwe mijlpaal in het bestaan van WTC was in september 1984, toen men de mogelijkheid kreeg om
de tennisgronden van de mijnen, mits een investering van 3.500.000,- Bef , over te nemen.
Ook het aanleunende perceel van 13 are en 20 ca werd overgenomen. Voorzitter J Glibert en
ondervoorzitter R Vrambout en M Duriau traden op als bestuurders van de Vzw. Een eerste afbetaling van
230.000,- Bef werd met het verlijden der akte betaald.

De uitbreidingswerken werden gestart, ook dank zij het opzetten van sponsoring-acties (Julien Moons). In
1985 beschikte men over 6 buitenterreinen en 2 binnenterreinen (de fameuze ballons) .
In 1987 onderging het clubhuis een facelift, en een 60-tal leden legden 3.000,- Bef op tafel, als lening zonder
interest, om de werkzaamheden te kunnen betalen. De som werd elk jaar als een voorafbetaling beschouwd
op het lidgeld, zodat na 3 jaar iedereen terug op nul stond.

Omwille van beroeps-redenen nam B Vrambout ontslag en volgde J Moons hem op als voorzitter in
december 1988. In 1989 werd er interclub gespeeld door 31 ploegen. Het was ook het jaar van de start
van het ‘Circuit Belgian Tennispool’ of in Limburg het ‘Planetencircuit’(6 clubs) , waarbij Winterslag TC
twee sterren kreeg bij de Heren en dus ook A-spelers kon aantrekken tijdens het jaarlijks tornooi.
De Damesreeks werd gesierd met 1 ster. In 1988 werd ook de start van het ‘Interbedrijven-tornooi’, waarbij
ALZ Genk, Kempische Steenkoolmijnen, Ford Genk, Electrabel, Gemeente Genk en de
Kredietbank deelnamen.

1990 : Bouw van een winter-clubhuis, tegen de 2 winterhallen, met douches, zodat de mensen eindelijk
iets konden drinken na de trainingen/wedstrijden in de winter. Ook het jaar dat ondergetekende toetrad
tot het bestuur als secretaris.

In december 1993 werd een overeenkomst bereikt met de stad Genk voor het pachten van 1 Ha 02 are en
61 ca voor de duur van 30 jaar en een jaarlijkse pacht van 619.73 euro.
Er werd ook een Het dak van het clubhuis vertoonde lekken, en dank zij de hulp van een mecenas kon het
dak gerenoveerd worden aan een kleine kostprijs. Ja, Paul Vliegen was toen reeds bezitter van vier
bedrijven. Interclub 1993 : 27 ploegen; aantal clubleden : 408.
Een aanpalend terrein (6 are en 19 ca) werd aangekocht voor de prijs van 85.000,- Bef.

In december 1994 speelden de Junior Veteranen voor de nationale titel, maar, Carlo Basile, Eddy Willems,
Omer Lambrechts, Jos Bamps, Gilbert Reyskens en Roger Achten verloren eervol met 4/2 tegen de
Brusselaars. In 1994 werden ook de laatste betalingen verricht voor de lening ivm de aankoop van de
gronden van de mijnen te financieren.

Vanaf 1995 werden ook sociale doelen gesteund, zoals de eerste ‘Duinenheide’ (Roland Stroy),
organisatie ten voordele van de kinderopvang in As, en TOKAP, (totaalzorg voor kankerpatiënten) onder
leiding van Henni Theuwissen met behulp van het Virga Jesse ziekenhuis; beide organisaties waren een
succes en gedreven door vele vrijwilligers. Interclub : 34 ploegen.

 

NIEUWE TENNISHALLEN : EERSTE BALWISSELING

In 1998 werd een bouwaanvraag ingediend, in samenwerking met de architect, de heer Mathieu Vanhaeren, om te investeren in een nieuwe accommodatie,namelijk een tennishal met 4 binnenterreinen. Daarbij aansluitend een nieuw clubhuis en nieuwe sanitaire installaties. Via de stad Genk werd er een Bijzonder Plan van Aanleg ontwikkeld om de gronden van Winterslag Tennis Club op het gewestplan in te kleuren als openluchtrecreatie. Een bouwcomité bezocht een 10-tal tennishallen, bekeek de kostenplaatjes, en analyseerde de vloerbedekking in diverse hallen. Een financieel plan werd uitgewerkt en de stad Genk en de banken gecontacteerd in verband met de financiering. De eerste plannen werden opgesteld en, na goedkeuring van het BPA op 9 april 2002, voorgelegd aan de Technische Diensten van de stad Genk.

De bouwvergunning werd door het Schepencollege van de stad Genk afgeleverd op 11 juni 2003. De eerste contacten waren reeds gelegd met bouwfirma’s, en weldra werd er beslist met de firma Gijbels NV uit Opglabbeek in zee te gaan voor het totale project. Met de bank Bacob-Dexia werd een leasingovereenkomst afgesloten over 20 jaar.

De stad Genk ondersteunt dit plan op 4 vlakken :

- zij staat borg voor de helft van de investeringen (totaal € 768.000 of Bef 31 miljoen, excl. BTW).

- de stad voorziet een investeringssubsidie van € 50.000, in het kader van het stedelijk reglement.

- de stad betaalt de erelonen der architecten.

- de stad legt de parking aan.

Op 14 augustus 2003 werden de bouwwerken aangevat met de volgende prioriteiten : eerst de tennishal, daarna de kleedkamers en de technische ruimten, en tot slot het clubhuis. Teneinde het normale clubleven in de winter niet te storen, werd beslist het huidige zomerclubhuis verder te gebruiken.

En op vrijdag, 21 november 2003, om 16.00 uur was het zover : de eerste balwisseling in de nieuwe tennishal werd geslagen door de heer Burgemeester Jef Gabriels en de Schepen van Sport, de heer Luc Dullers. Deze tennishal met 4 binnenterreinen is een verrijking voor de tennissport in de stad Genk. De verhuur van de terreinen verloopt bijzonder goed (70 % bezetting), en indien er nog interesse is, kan men steeds terecht in het clubhuis (089/355975). Er werd rekening gehouden met de vragen van de andere Genkse tennisclubs voor indoor tennis, en momenteel zijn er 2 tennisclubs die een aantal trainingsuren innemen in de tennishal.

 

De Koninklijke Tennisclub Winterslag is klaar voor de toekomst : 8 buitenterreinen (+ 1 midi) en 4 indoor banen laten de clubleden toe om hun geliefkoosde sport te beoefenen. De club heeft een goede structuur, een constant ledenaantal, en via het Bijzonder Plan van Aanleg, zijn ook de stedenbouwkundige en legale waarborgen aanwezig om het voortbestaan te verzekeren.

  algemeen

  Maak kennis met onze club, zijn geschiedenis en accommodatie. Tennisclub Winterslag biedt u tennisplezier in een rustige en groene omgeving. Achteraf kan u op ons ruime terras genieten van een hapje en een drankje. In de winter kan u terecht op onze 4 indoor gravelterreinen

  volwassenen

  Naast de mogelijkheid om vrij te komen tennissen, worden door het jaar verschillende evenementen georganiseerd waaraan u kan deelnemen. Kan u nog niet tennissen? geen probleem, wij leren het u graag!

  kidstennis

  Leren tennissen op een leuke manier, vriendjes maken, samen spelen, samen winnen! Klik hier voor meer info omtrent lessen en activiteiten. Heeft u nog vragen? aarzel niet om ons te contacteren!